Mga Elemento ng Dokumentaryong Pampelikula • SEQUENCE ISKRIP Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento sa pelikula.

Ito’y mahalaga at mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-espirituwal, pangkultura, pangmoralidad, pang-edukasyon at iba pa.

. .

.

Mga Elemento ng Dokumentaryong Pampelikula • SINEMATOGRAPIYA Pagkuha sa wastong anggulo upang maipakita sa manonood ang tunay na pangyayari sa pamamagitan ng.

. Mga kilalang mamaghayag sa larangan ng Dokumentaryong pantelebisyon Howie Severino Ted Failon LAYUNIN: F8PT-IIIe-f-31 - Natutukoy ang mga tamang salita sa pagbuo ng isang puzzle na may kaugnayan sa paksa •Pagsagot sa puzzle sa pahina 389 ng pluma 8 LAYUNIN: F8PB-IIIe-f-31 - Nahihinuha ang paksa, layon at tono ng akdang binasa. Nagdurusa an g mga Pilipino sa pamamahala ng Espanyol sa Pilipinas C.

Magaking! Ngayon naman bago simulan ang pananaliksik basahin muna ang mga dapat tandaan sa pakikipanayam upang maisakatuparan ang pagbuo ng dokumentaryong pantelebisyon.

C. • Isa pang mahalagang midyum sa larangan ng broadcast media at hindi maikakailang bahagi ng. Hindi maayos at di angkop ang salitag ginamit.

dokumentaryong pantelebisyon c. .

Ang iskrip na iyong.

3.

. Pagsusuri ng Dokumentaryong Pampelikula.

Dokyumentaryong pangpelikula. .

Natutukoy ang kahalagahan ng komentaryong panradyo at mga paksang ginagamit sa pagsulat nito.
KASANAYANG PAMPAGKATUTO.
1.

Mga Elemento ng Dokumentaryong Pampelikula • PAG-E-EDIT Pagpuputol, pagdudugtong-dugtong muli ng mga negatibo mula sa mga eksenang nakunan na.

answered Magbigay ng isang mahalagang dapat.

isang ekspresyong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan. Ito’y mahalaga at mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-espirituwal, pangkultura, pangmoralidad, pang-edukasyon at iba pa. A.

. Sumusulat. Gawing kawili-wili ang mga unang pangungusap ng iyong kwento. KOMENTARYONG PANRADYO. Nakikilala ang survey at panayam sa pagsasaliksik ng mga programang panradyo. Tandaan na ang ang pangunahing layunin ng bentilasyon ay upang mapanatili ang sapat na oxygenation.

Pananaliksik o Riserts – isang mahalagang sangkap sa pagbuo at paglikha ng dokumentaryo dahil sa pamamagitan nito ay naihaharap nang mahusay at makatotohanan ang mga detalye ng palabas.

Tandaan na ang ang pangunahing layunin ng bentilasyon ay upang mapanatili ang sapat na oxygenation. impormasyon, manghikayat, magpamulat ng mga kaisipan at magpabago.

_____9.

Pananaliksik o Riserts – isang mahalagang sangkap sa pagbuo at paglikha ng dokumentaryo dahil sa pamamagitan nito ay naihaharap nang mahusay at makatotohanan ang mga detalye ng palabas.

Maging magalang b.

MGA ELEMENTO NG DOKUMENTARYONG PAMPELIKULA 1.

.